Mesajul bisericii:

“Salutări sfinte în Numele Domnului Isus Hristos! Bine ați venit pe site-ul Bisericii Agape Romanian Pentecostal Church din Enfield, Connecticut. Avem bucuria și oportunitatea să vă invităm la slujbele Bisericii, care au loc în fiecare Duminica de la 4pm. Slujbele Bisericii Agape sunt compuse din rugăciune, laudă și închinare, și învățătură Biblică, prin care ne zidim pentru creșterea spirituală. Scriptura ne învaţă, ne încurajează, ne echipează pentru trăirea de zi cu zi. Totodată Cuvântul lui Dumnezeu ne motivează să ne consacrăm pentru Împărăția lui Dumnezeu. Viziunea Bisericii Agape este acea de a ne apropia de Dumnezeu prin rugăciune, învățătură din Scriptură, Cina Domnului, părtășie frățească, să transmită mesajul dragostei și harului lui Dumnezeu aproapelui nostru. Vă mulțumim pentru vizită. Dumnezeu să vă binecuvânteze!”

Slujitorii Bisericii


Prezbiter SAMUEL PITUT
Diacon IOAN TURCIN


"La început era Cuvîntul, şi Cuvîntul era cu Dumnezeu, şi Cuvîntul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n'a fost făcut fără El." Ioan 1:1-3
"Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în Numele Domnului nostru Isus Hristos." Efeseni 5:20
%d bloggers like this: